Afspraak maken – Huisartsenpraktijk Waterfront – Harderwijk
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Waterfront
Ingenieur Lelykade 3 3846 AE
Harderwijk

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 uur en 10.30 uur.  Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.
Ook is het mogelijk om via internet afspraken te maken in de agenda. Deze mogelijkheid is er voor enkelvoudige vragen. U dient hiervoor eerst eenmalig een account aan te maken via deze website: https://huisartsenpraktijkwaterfront.uwzorgonline.nl

‘No-show’ tarief

Invoering no-show tarief
Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen. Met ingang van 1 mei 2022 gaan wij daarom, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een ‘no-show’ tarief invoeren. 

Waarom een no-show tarief?
Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur, maar ook steeds meer mensen komen zonder bericht niet opdagen. In de tijd die voor u gereserveerd stond had de huisarts, praktijkondersteuner of assistente ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen. 

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt dit dan indien mogelijk uiterlijk 1 werkdag van tevoren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente op nummer 0341-420554. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt zo nodig direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Dit geldt ook voor afspraken die u maakt via de website. Er wordt bij tijdige afzegging géén no-show tarief berekend.  

De hoogte van het no-show tarief
Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt voor het beschikbaar stellen van de ruimte en de medewerkers. De tarieven van het no-show tarief zijn 15 euro voor een enkel consult van 10 minuten en 30 euro voor een dubbel consult van 20 minuten of langer. Hier vallen ook alle consulten bij de assistentes en praktijkondersteuners onder. 

Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.